100% TEVREDENHEID !

Bij Idema stellen wij alles in het werk om u een complete tevredenheid te garanderen.

Alle artikelen in onze catalogus zijn het resultaat van een strenge selectie, voor u gerealiseerd door professionele sporters.

Wij garanderen en engageren ons voor de betrouwbaarheid van onze producten.

VERZENDING EN TERUGZENDING

Leveringstermijn en -wijze

De levering gebeurt door een externe transporteur op het adres, door u aangegeven op het moment van uw bestelling of aan ons bevestigd tijdens uw afwezigheid.

Onder voorbehoud van de aanwezige stock, zijn onze producten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling leverbaar.

In het geval van een uitputting van onze voorraad, wordt de levertermijn bevestigd aan de hand van een orderbevestiging. Indien wij niet in staat zijn uw bestelling na te komen, stellen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de opgegeven levertermijnen indicatief zijn; indien de levertermijn overschreden wordt en dit 30 dagen te rekenen vanaf de bestelling, kan het contract van de verkoop ontbonden worden en wordt u terugbetaald (zonder schadevergoeding).

Verzending – Klachten

Vergeet niet de staat van het pakket te controleren op het moment van de levering en uw klachten, indien nodig, te richten tot de leverancier per aangetekende brief of langs juridische weg binnen de 3 dagen volgend op de ontvangst van het materiaal. Deze controle moet betrekking hebben tot de referenties, de hoeveelheden, de kwaliteit van de goederen alsook de conformiteit van de bestelling.

Indien het pakket beschadigd geleverd wordt, verduidelijk onmiddellijk op de leveringsbon de vastgestelde beschadigingen vooraleer u tekent voor ontvangst.

Verwittig ons van dit geschil per post opdat wij de procedure tot vervanging van het materiaal kunnen opstarten.

Met klachtbrieven die ons toekomen na de termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de leveringsdatum, kunnen wij helaas geen rekening houden.

Is een artikel niet geschikt bevonden?

Het volstaat ons te verwittigen hiervan en het materiaal terug te sturen, na de goedkeuring van onze dienst 'Na Verkoop', binnen de 15 dagen volgend op de leveringsdatum, in nieuwe staat en in de originele verpakking.

In gezamelijk overleg beslissen we dan of u het materiaal wilt vervangen of wenst terugbetaald te worden.
In het geval van een omruiling, delen wij in de vrachtkosten. U neemt de zending van het materiaal op uw rekening en wij verzorgen de terugzending van het nieuwe materiaal.

Op die manier kan u met een gerust hart uw aankopen doen in de online boetiek van Idemasport!

Alle klachten, aanvragen tot omruiling of terugbetaling moeten per post verstuurd worden, gericht aan: Idemasport S.A. - Zoning Les Plenesses, Zone C – Rue de l'Avenir, 8 4890 Thimister, en dit binnen de 15 dagen vanaf de leveringsdatum.