Onze milieuverbintenis

IDEMA is zich bewust van de impact van haar activiteiten op het milieu en daarom hebben we besloten een milieubeheersysteem in te voeren dat voldoet aan de voorschriften van ISO-norm 14001.


IDEMA is sinds 2016 ISO 14001-gecertificeerd.

ISO14001

Door het respecteren van de ISO14001-voorschriften, geeft de onderneming concreet vorm aan haar duurzaamheidsprincipes:

Het systeem heeft zowel betrekking op de directe als indirecte milieuaspecten van de activiteiten van IDEMA en wordt uitgevoerd in samenwerking met het personeel.

Dankzij de geleverde inspanningen is IDEMA erin geslaagd zijn milieu-impact aanzienlijk te verminderen:

-          Vermindering van het energieverbruik

-          Beter beheer van afvalscheiding

-          Bewustmaking van het personeel inzake het gebruik van middelen

-          Milieuvriendelijke kantooraankopen

-          Geleidelijke verrijking van ons gamma "Eco"-producten

 

Al deze informatie is opgenomen in onze milieubeleid.

Heeft u vragen over ons milieubeleid ? Neem dan contact op via quality@idema.com.