Infrastructuur van Idema

Idemasport staat voor meer dan 25 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van sportuitrusting en sportvloeren. 

Sportdiensten, sportcentra, clubs en honderden scholen doen hierbij beroep op de ervaring van Idemasport. Hierbij wordt steeds samen met de klant de beste oplossing op maat gezocht, rekening houdende met wensen, noden en de bestaande situatie.
Bij het voorstellen van gedeeltelijke -of totaalprojecten, mag 1 hoofdzaak nooit uit het oog verloren worden ; optimale veiligheid bij gebruik van de sportuitrusting ! Inderdaad, jaarlijks vinden in België zo’n 5.000 sportongelukken plaats, het wordt dus meteen duidelijk dat veiligheid steeds in acht dient genomen te worden bij de juiste keuze van materiaal.

In dit kader worden volgende aandachtspunten steeds goed geëvalueerd :


1. Het ontwerp van de sportuitrusting

Bepaalde normeringen zijn van toepassing per type uitrusting, deze normeringen dienen uiteraard door de fabricanten opgevolgd te worden.


2. De wijze van plaatsen van de uitrusting

Het materiaal kan uiteraard volgens de geldende normen vervaardigd zijn, maar belangrijk is uiteraard dat dit materiaal ook vakkundig geplaatst wordt teneinde conform gebruik te garanderen !

3. Het dagelijks gebruik van de uitrusting

Het verkeerd gebruiken van de geplaatste uitrusting zal onvermijdelijk leiden tot snelle slijtage of blijvende schade, waarbij de veiligheid in het gedrang komt

4. Controle & Onderhoud

Periodieke controle van de aanwezige sportuitrusting en de nodige technische ingrepen hierbij zijn van groot belang. Zo bent U steeds opnieuw gerustgesteld bij het gebruik ervan, uw sporters worden gevrijwaard van ongelukken dankzij goed werkend materiaal.Om U bij deze punten te helpen stelt Idemasport haar expertise tot uw beschikking !

Dankzij een permanent contact met fabricanten blijven wij steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eventuele wijzigingen op vlak van de veiligheidsnormen. Alle nieuwe uitrusting geleverd door Idemasport is steeds conform de geldende normen.

Onze techniekers volgen op regelmatige basis specifieke vormingen bij onze fabricanten en intern in het bedrijf, waarbij alle nodige kennis bij het materiaal vergaard word. Zodoende zijn zij in staat alle nieuwe uitrusting  volgens de regels van de kunst te plaatsen alsook de meeste herstellingen uit te voeren bij nieuw of reeds aanwezig materiaal.

Eénmaal de uitrusting geplaatst, geven onze techniekers U graag alle nodige uitleg bij het juist gebruik ervan, hun ervaring zal U ongetwijfeld helpen bij al uw vragen.

Daarnaast staan onze Research & Development dienst alsook onze commerciële dienst steeds in nauw contact met studiebureau’s en productiediensten.
Onze teams beperken zich niet tot een commerciële presentatie, maar zullen tevens hun technische ervaring naar boven brengen teneinde U de beste garantie te bieden bij de studie van een nieuw project.IDEMASPORT is vooral een betrokken team bij uw project !

 Vertrouw op een professioneel team !