Dienst en algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsnummer : BE0447.901.953
Hoofdkantoor : Avenue Léopold Wiener, 98  - 1170 Bruxelles

Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op all onze offertes en bestellingen.

Voor Nederland

 1. De prijzen van deze catalogus zijn prijzen zonder montage en plaatsing, geldig tot 31 augustus 2022.
 2. De prijzen zijn indicatief, zonder verbintenis en onder voorbehoud van drukfouten. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden. De prijzen van een offerte zijn vastgesteld voor de periode van geldigheid van deze offerte.
 3. Elke bestelling geplaatst via onze website geeft recht op spaarpunten per aankoopschijf:

  - Bestelling tussen 150€ incl. BTW en 249€ incl. BTW -> 5 punten ;
  - Bestelling tussen 250€ incl. BTW en 499€ incl. BTW -> 10 punten ;
  - Bestelling tussen 500€ incl. BTW. en 749€ incl. BTW -> 15 punten ;
  - Bestelling tussen 750€ incl. BTW en 999€ incl. BTW -> 25 punten ;
  - Bestelling meer dan 1000€ incl. BTW -> 40 punten.

  De gespaarde punten kunnen vervolgens verzilverd worden via een kortingsbon, terug te vinden in het tabblad "Mijn loyalty punten" van uw klantaccount. 1 punt = 1€ korting op de volgende bestelling die u via onze website plaatst. Kortingsbonnen zijn niet aftrekbaar van de verzendkosten.

 4. De prijzen zijn vermeld zonder transportkosten. Administratieve en leveringskosten worden als volgt toegepast :

  1. Voor Belgïe :
   • Tot 242 € incl. BTW: forfaitair bedrag per bestemming van 7 € incl. BTW.
   • Tussen 242 en 484 € incl. BTW: forfaitair bedrag per bestemming van 12,50 € incl. BTW.
   • Vanaf 484 € incl. BTW: franco per bestemming.
  2. Voor Nederland :
   • Tot 242 € incl. BTW: forfaitair bedrag per bestemming van 9 € incl. BTW.
   • Tussen 242 en 605 € incl. BTW: forfaitair bedrag per bestemming van 16 € incl. BTW.
   • Vanaf 605 € incl. BTW: franco per bestemming.
  • Opgelet: Een specifiek "transportkosten" tarief geldt voor alle items gevuld met het teken "" of met de uitdrukkelijke vermelding "Transport niet inbegrepen". In dit geval kunt u contact met ons opnemen om de bevestiging van de transportkosten te verkrijgen.
  • Forfaitaire leveringskosten worden niet toegepast aan leveringen in het buitenland. Raadpleeg ons over de transportkosten.
 5. De artikelen worden contant betaald.Op de niet-betaalde rekeningen zal zonder aanmaning een interest van 12% per jaar vanaf de vervaldag gerekend worden. Indien de debiteur een handelaar is, wordt het intrest voorzien door de wet van 02 augustus 2002 inzake laattijdige betalingen bij handelsovereenkomsten toegepast, verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 49 euro.
 6. Voor sommige producten of bestellingen behouden wij ons het recht een voorschot of het totaal bedrag van de factuur te vragen.
 7. Voor al de verkoopsovereenkomsten in het buitenland, gelieve uw BTW-nummer te vermelden om te genieten van een facturatie zonder BTW.
 8. Wij behouden het eigendomsrecht op de goederen tot de volledige betaling van de factuur.
 9. De « franco » en « niet-franco » goederen reizen op risico van de koper. Wij raden u daarom sterk aan op het moment van de inontvangstneming het volgende te controleren : de staat van de artikelen, het aantal artikelen en de inhoud van het pakket. Doe dit in aanwezigheid van de bezorger en deel hem eventuele opmerkingen schiftelijk mede.
 10. Alle klachten dienen ons gemeld te worden per aangetekende brief binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn zal geen enkele klacht geaccepteerd worden. De weigering of eventuele terugzending van goederen kan alleen gebeuren met onze toestemming. In geval van terugzending, wordt een kredietnota opgesteld indien de goederen in de oorspronkelijke staat en originele verpakking bij ons binnenkomen. Artikelen buiten onze catalogus worden niet verwisseld of teruggenomen. Al onze producten worden, bij normaal gebruik een jaar gewaarborgd.
 11. De klant heeft 15 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht te doen gelden. Gedurende deze periode dient de klant Idemasport schriftelijk te informeren over de wens om de aankoop te annuleren: per e-mail of aangetekend schrijven.
 12. De leveringstermijnen worden als richtlijnen aangegeven. Een eventuele vertraging kan in geen enkel geval het annuleren van de bestellingen verantwoorden.
 13. De aanvaarde bestellingen, inbegrepen speciale uitvoeringen, mogen enkel met ons schriftelijk akkoord volledig of gedeeltelijk geannuleerd worden. In geval de klant zijn bestelling annuleert, wordt het voorschot niet terugbetaald onder voorbehoud van de volledige betaling van de prijs van het reeds uitgevoerde deel van de bestelling. Voor speciale bestellingen worden geen wijzigingen aanvaard.
 14. Gezien de technische evolutie kan het materiaal afwijken van de teksten en/of foto’s in de catalogus zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de koper van mening kan zijn dat de veranderingen het verkoopscontract wijzigen.
 15. In geval van overmacht (staking, fallissement, oorlog, rellen, enz.) zien wij af van onze verplichtingen tegenover de klant.
 16. De koper erkent uitdrukkelijk dat alleen onze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn in geval van betwistingen. De rechtbanken van de woonplaats van de verkoper zijn enkel bevoegd in geval van geschil.
 17. In het kader van onze commerciële relatie dienen wij uw identificatiegegevens te verwerken. We bevestigen dat we de AVG-wetgeving naleven. Als u onze nieuwsbrieven en/of catalogi niet meer wenst te ontvangen, gelieve dit aan onze Data Protection Officer te melden op het adres quality@idema.com die steeds tot uw beschikking staat voor aanvullende informatie over het beheer van uw gegevens